• Welcome to New Altis Club Thailand. Please login or sign up.
พฤษภาคม 26, 2019, 08:31:40 am

ข่าว:

Opps!!! Every party must come to an end. เว็บไซต์นี้จำเป็นต้องปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ หลังจากได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในการนำพาสังคมให้ดีขึ้น


ว่าด้วยคำถามตัวอย่างของท่านประธานทาโร่ ครับ

เริ่มโดย jak, มิถุนายน 04, 2013, 01:55:17 pm

jak

วิสัชนา (mk-173) กรณีรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ  เกี่ยวสะพานลอยหลุดลงมาทับชาวบ้านบาดเจ็บ ตาย ทรัพย์สินเสียหาย ครับ

1  ตรวจสอบแล้ว รถบรรทุกสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือสูงเกือบ 6 เมตร (ห้ามเกิน 4.3 เมตร  หากจะเกินต้องขออนุญาต แต่ก็ไม่ได้ขออยู่ดี ) ทำให้เกี่ยวสะพานหลุดลงมา  ผิดเต็มๆครับงานนี้   ส่วนที่กรมทางหลวงเสริมถนนแล้วทำให้ระยะห่างของสะพานลดลงจากเดิม 5.50 เมตร  ลงเหลือ 5.16 เมตร    ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด เพราะห้ามห่างต่ำกว่า 5 เมตร

2  กรณีรถบรรทุก มีประกันภัยภาคบังคับ (พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ 2535) ผู้ตาย หรือทุพลภาพ เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ 200, 000 บาท  ต่อคน  / ผู้บาดเจ็บ  ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน  และค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท  สูงสุดไม่เกิน 20  วัน

3   กรณีรถบรรทุก มีประกันภัยภาคสมัครใจ   ผู้ตาย หรือทุพลภาพ ถ้ามีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมายเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ต่อคน    ถ้าไม่มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมายเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  ต่อคน  / ผู้บาดเจ็บ  ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

4  กรณีรถบรรทุก ไม่มีประกันภัยภาคบังคับ      ผู้ตาย หรือทุพลภาพ ทำเรื่องเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ไม่เกิน  50, 000 บาท  ต่อคน  / ผู้บาดเจ็บ  ทำเรื่องเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ได้ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคน

5  กรณีรถบรรทุก ไม่มีประกันภัยใดๆเลย   เรียกค่าเสียหายได้จาก ผู้ขับขี่ และหรือนายจ้างหรือตัวการ

6 รถบรรทุกพ่วง  ปกติจะมีหัวลากและตัวพ่วง จึงต้องมี 2 ทะเบียน ก้อาจมี 2 กรมธรรม์  ก็เรียกค่าเสียหายได้ทั้ง 2 กรมธรรม

7 เพิ่มเติม  รถไม่ทำ พรบ  มีโทษปรับตามกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท