• Welcome to New Altis Club Thailand. Please login or sign up.
พฤษภาคม 26, 2019, 08:18:46 am

ข่าว:

Opps!!! Every party must come to an end. เว็บไซต์นี้จำเป็นต้องปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ หลังจากได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในการนำพาสังคมให้ดีขึ้น


กฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างไม่ระมัดระวัง

เริ่มโดย jak, มิถุนายน 04, 2013, 11:01:26 am

jak

- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง
  ( บาดเจ็บไม่เกิน 20 วัน  -ปรับที่สถานีตำรวจได้ หรือส่งฟ้องให้ศาลปรับก็ได้ )

- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง    ( บาดเจ็บ
   เกิน 20 วัน  - ส่งฟ้องศาล หรือปรับที่สถานีตำรวจก็ได้ ถ้า... )

- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นตาย   จำคุกไม่เกิน 10 ปี  และปรับไม่เกิน 20,000 บาท     ( บาดเจ็บ  - ส่งฟ้องศาล )

- เพิ่มเติม  ชนแล้วหนี ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิด ตำรวจมีอำนาจยึดรถได้จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่  จำคุก
  ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง   / ถ้ามีคนสาหัสหรือตาย จำคุกไม่ เกิน 6 เดือน
  หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 -20,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง

คริษฐ์

อ้างจาก: jak ที่ มิถุนายน 04, 2013, 11:01:26 am
- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง
  ( บาดเจ็บไม่เกิน 20 วัน  -ปรับที่สถานีตำรวจได้ หรือส่งฟ้องให้ศาลปรับก็ได้ )
- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง    ( บาดเจ็บ
   เกิน 20 วัน  - ส่งฟ้องศาล หรือปรับที่สถานีตำรวจก็ได้ ถ้า... )
- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นตาย   จำคุกไม่เกิน 10 ปี  และปรับไม่เกิน 20,000 บาท     ( บาดเจ็บ  - ส่งฟ้องศาล )
- เพิ่มเติม  ชนแล้วหนี ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิด ตำรวจมีอำนาจยึดรถได้จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่  จำคุก
  ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง   / ถ้ามีคนสาหัสหรือตาย จำคุกไม่ เกิน 6 เดือน
  หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 -20,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง
ขอบคุณครับท่านจักร (mk-47)
ตู่

MOL.K

อ้างจาก: คริษฐ์ ที่ มิถุนายน 04, 2013, 12:34:23 pm
อ้างจาก: jak ที่ มิถุนายน 04, 2013, 11:01:26 am
- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง
  ( บาดเจ็บไม่เกิน 20 วัน  -ปรับที่สถานีตำรวจได้ หรือส่งฟ้องให้ศาลปรับก็ได้ )
- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง    ( บาดเจ็บ
   เกิน 20 วัน  - ส่งฟ้องศาล หรือปรับที่สถานีตำรวจก็ได้ ถ้า... )
- ขับรถประมาท ทำให้ผู้อื่นตาย   จำคุกไม่เกิน 10 ปี  และปรับไม่เกิน 20,000 บาท     ( บาดเจ็บ  - ส่งฟ้องศาล )
- เพิ่มเติม  ชนแล้วหนี ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิด ตำรวจมีอำนาจยึดรถได้จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่  จำคุก
  ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง   / ถ้ามีคนสาหัสหรือตาย จำคุกไม่ เกิน 6 เดือน
  หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 -20,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง
ขอบคุณครับท่านจักร (mk-47)ขอบคุงด้วยคงก๊าบ (mk-47) (mk-47) (mk-47)
คนลันตา

BeyonPitt

ผมทำผิดตามหลักกฎหมาย ผมจะถูกปรับเท่าไหร่หากยอมรับความ