• Welcome to New Altis Club Thailand. Please login or sign up.
พฤษภาคม 25, 2019, 04:17:55 pm

ข่าว:

Opps!!! Every party must come to an end. เว็บไซต์นี้จำเป็นต้องปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ หลังจากได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในการนำพาสังคมให้ดีขึ้น


กฎหมายจราจร ที่ควรใส่ใจ 4 ( มอไซด์ ,รถบรรทุก,รถบรรทุกคนโดยสาร )

เริ่มโดย jak, มิถุนายน 04, 2013, 10:00:55 am

jak

- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้  ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้น
  ไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ  ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำ
  ทางแล้วแต่กรณี  (ยกเว้นรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม   หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  ตามกฎ
  หมายรถยนต์) --- จำเอาไว้ต่อสู้กับพวกมอไซด์ หรือรถเมล์ที่ชอบขับเลน 2-3-4 นะครับ)