• Welcome to New Altis Club Thailand. Please login or sign up.
เมษายน 22, 2019, 09:10:55 am

ข่าว:

เนื่องจากระบบ PHP มีการอัพเดท ทำให้ฟอรั่มของเราต้องอัพเดทตาม ไม่งั้นจะเล่นไม่ได้ (ล่มไป 1 วัน)  และธีมเดิมของ New Altis Club Thailand ไม่รองรับ จึงขอใช้งานธีมมาตรฐานไปก่อนนะครับ


โปรแกรมGPSนำทาง(3D)รถยนต์-มือถือ/IGO/Garmin/PowermapZ9/2019+รับอัพเดทแผนทีGarmin

เริ่มโดย blink182, กรกฎาคม 30, 2012, 09:20:42 pm

blink182

แผนที่ IGO Q3/2012 ตัวใหม่ออกแล้วนะครับ
1.หาชื่อจังหวัดได้ครบแล้ว
2.POI มีขนาดใหญ่มาก จากเดิม 40 กว่า Mb. กลายเป็น 100 กว่า Mb.

blink182

แผนที่ IGO Q3/2012 ตัวใหม่ออกแล้วนะครับ
1.หาชื่อจังหวัดได้ครบแล้ว
2.POI มีขนาดใหญ่มาก จากเดิม 40 กว่า Mb. กลายเป็น 100 กว่า Mb.

blink182


blink182


blink182

แผนที่ IGO Q3/2012 ตัวใหม่ออกแล้วนะครับ
1.หาชื่อจังหวัดได้ครบแล้ว
2.POI มีขนาดใหญ่มาก จากเดิม 40 กว่า Mb. กลายเป็น 100 กว่า Mb.

blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182

iGO Thailand Map & Poi Q3 2012 (อัพเดทแผนที่ประเทศไทย สำหรับ IGO ทุกรุ่น)

รายละเอียด
1. หาชื่อจังหวัดได้ครบแล้ว
2. POI มีขนาดใหญ่มาก จากเดิม 40 กว่า Mb. กลายเป็น 100 กว่า Mb. เท่าที่ลอง POI มาครบ เช่น 7-11 ของเดิมมีนิดเดียว อันนี้มาครบ.
3. มี poi ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางเพิ่มมาด้วย แผนที่ใหญ่กว่าเดิม 10 กว่า Mb.
4.แผนที่ไทยและ POIเป็น Premium 2012.06 แต่เอามาใช้ใน IGO ได้
5.สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือ POI ครับ ปั้มน้ำมันจะเป็นไอคอนปั้มนั้น ๆ เลย

blink182

iGO Thailand Map & Poi Q3 2012 (อัพเดทแผนที่ประเทศไทย สำหรับ IGO ทุกรุ่น)

รายละเอียด
1. หาชื่อจังหวัดได้ครบแล้ว
2. POI มีขนาดใหญ่มาก จากเดิม 40 กว่า Mb. กลายเป็น 100 กว่า Mb. เท่าที่ลอง POI มาครบ เช่น 7-11 ของเดิมมีนิดเดียว อันนี้มาครบ.
3. มี poi ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางเพิ่มมาด้วย แผนที่ใหญ่กว่าเดิม 10 กว่า Mb.
4.แผนที่ไทยและ POIเป็น Premium 2012.06 แต่เอามาใช้ใน IGO ได้
5.สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือ POI ครับ ปั้มน้ำมันจะเป็นไอคอนปั้มนั้น ๆ เลย

blink182

iGO Thailand Map & Poi Q3 2012 (อัพเดทแผนที่ประเทศไทย สำหรับ IGO ทุกรุ่น)

รายละเอียด
1. หาชื่อจังหวัดได้ครบแล้ว
2. POI มีขนาดใหญ่มาก จากเดิม 40 กว่า Mb. กลายเป็น 100 กว่า Mb. เท่าที่ลอง POI มาครบ เช่น 7-11 ของเดิมมีนิดเดียว อันนี้มาครบ.
3. มี poi ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางเพิ่มมาด้วย แผนที่ใหญ่กว่าเดิม 10 กว่า Mb.
4.แผนที่ไทยและ POIเป็น Premium 2012.06 แต่เอามาใช้ใน IGO ได้
5.สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือ POI ครับ ปั้มน้ำมันจะเป็นไอคอนปั้มนั้น ๆ เลย

blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182

แผนที่ IGO Q3/2013 ออกแล้วนะครับ / แผนที่ Garmin Map TSM 2012.40 TH unlock +JCV ตัวใหม่ล่าสุด ปี 2013

blink182


blink182


blink182

แผนที่ IGO Q3/2013 ออกแล้วนะครับ / แผนที่ Garmin Map TSM 2012.40 TH unlock +JCV ตัวใหม่ล่าสุด ปี 2013

blink182

แผนที่ IGO Q3/2013 ออกแล้วนะครับ / แผนที่ Garmin Map TSM 2012.40 TH unlock +JCV ตัวใหม่ล่าสุด ปี 2013

blink182

แผนที่ IGO Q3/2013 ออกแล้วนะครับ / แผนที่ Garmin Map TSM 2012.40 TH unlock +JCV ตัวใหม่ล่าสุด ปี 2013

blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182


blink182